Lifeguarding

Wij geven les volgens de opleidingslijn van Reddingsbrigade Nederland.

Lifeguarding is de professionele opleidingslijn van Reddingsbrigade Nederland tot lifeguard, voor hulpverlening in, op en langs het water. Door middel van specialisaties is verdere verdieping mogelijk.

Hulpverleningstaken
De focus van deze opleidingen ligt op de hulpverleningstaken die lifeguards van reddingsbrigades uitvoeren, waaronder: toezicht houden, eerste hulp verlenen, drenkelingen redden, evenementen bewaken en in overstroomd gebied opereren (Nationale Reddingsvloot).

Vaardigheden en eigenschappen
Naast het aanleren van praktische (hulpverlenings)vaardigheden richten de opleidingen zich ook op aspecten als: voorbereiding, nazorg, samenwerking, leidinggeven en communicatie. Kennisvergaring en verbreding van de vaardigheden gaan hand in hand met de ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen die nodig zijn voor de werkzaamheden.

Kwalificaties en licentieregeling
Houders van de diploma’s in deze opleidingslijn voldoen aan de minimale competentie-eisen die Reddingsbrigade Nederland aan de kwalificaties voor lifeguards stelt. Daarnaast kunnen reddingsbrigades aanvullende eisen stellen, afhankelijk van de lokale wensen en omstandigheden. Na het behalen van een kwalificatie moeten lifeguards hun ervaring verder uitbouwen. Voor alle lifeguards die een kwalificatie hebben geldt ook dat zij hun competenties doorlopend op peil moeten houden en deze met regelmaat opnieuw moeten aantonen. Hiervoor is een licentieregeling ontwikkeld.

Voor een internationaal referentiekader sluiten de opleidingen van Reddingsbrigade Nederland aan op de opleidingseisen die door de International Lifesaving Federation (ILS) zijn geformuleerd.